Sản phẩm
Bột bánh tiêu

 

Thành phần : Bột mì, bột năng, chất tạo xốp Sodium carbonate (500i), men khô

Cách làm

 

 

   
   

 


 

Các sản phẩm khác :