Sản phẩm
Bột bánh bông lan hấp

 

 

Thành phần: Bột mì, bột năng, chất tạo xốp Sodium carbonate (500i)

 

 

 

   
   

 

 

 

 

Các sản phẩm khác :